Kalendarz

July 2019
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031EC

Nadchodzące wydarzenia

  • No events.

Lista rankingowa PHCA

puchar.JPGPolskie Stowarzyszenie Klas Hobie PHCA jest jedynym organizatorem lub współorganizatorem regat w Polsce, których wyniki mogą być uwzględniane w Narodowej Liście Rankingowej HC i honorowane przez EHCA / IHCA oraz poszczególne Europejskie Narodowe Stowarzyszenia Klas Hobie.

Lista ta jest tworzona w każdym sezonie na podstawie wyników z cyklu regat  należących do kalendarza imprez PHCA oraz zagranicznych i międzynarodowych imprez organizowanych przez Narodowe Stowarzyszenia Klas Hobie zrzeszone w EHCA / IHCA.

W celu możliwości stworzenia porównywalnych warunków współzawodnictwa oraz dla zachęty do startów w regatach zagranicznych PHCA przyjęło spójne dla wszystkich flot Hobie zasady rozgrywania regat, punktacji oraz tworzenia list rankingowych.

Lista Rankingowa PHCA będzie tworzona osobno dla klas HC 16 i HO według poniższych zasad:
1) W sezonie regatowym, począwszy od sezonu 2006 załogi ścigają się w:

a) imprezach krajowych Pucharu HC (FAktor 1.0 do 1.3)
b) Mistrzostwach Polski HC (Faktor 1.4)
c) Rankingowych imprezach krajów europejskich, np. Niemcy, Francja, Szwecja, Dania itp.
d) Mistrzostwach Krajów europejskich (Hobie Nationals) (Faktor 1.4)

e) Mistrzostwach Europy HC (Faktor 1.5)
f)  Mistrzostwach Świata HC (Faktor 1.6)

Wszystkie te starty mogą mieć miejsce od początku sezonu (w Polsce od kwietnia) do końca grudnia 2006 (gdyż mogą być jeszcze na jesieni jakieś interesujące regaty w ciepłych krajach). Lista dotyczy roku i powstaje na podstawie wyników regat pomiędzy 1.01. a 31.12.

2) Do Listy Rankingowej PHCA wchodzą wyniki z imprez krajowych i zagranicznych, przy czym do rankingu PHCA zaliczona będzie tylko jedna impreza zagraniczna o randze mniejszej niż ME oraz MŚ.

3) Punkty oraz pozycje na Liście Rankingowej PHCA będą wyliczana według następujących wzorów i zasad:
a) zdobywana ilość punktów powinna odzwierciedlać stopień trudności imprezy oraz ilość załóg, które się pokonało.
b) Z każdych regat (ale nie z poszczególnych wyścigów) wyliczana będzie ilość punktów zgodnie z formułą:
Punkty = Ranga Regat *100* [(S+1-x)/S]
Gdzie:

S= ostatnie „prawdziwe” miejsce w regatach, czyli miejsce przynajmniej raz kwalifikowanej łódki (takiej co ukończyła przynajmniej jeden wyścig)

X = miejsce załogi, której wyliczamy punkty

Przykład: na regatach w Warszawie załoga zajęła 3. pozycje. Startowało 9 łódek i każda przynajmniej raz ukończyła jakiś wyścig. Ranga regat na Zalewie to 1.20. Zgodnie ze wzorem załoga uzyskała z tych regat 1.20*100*[(9+1-3)/9]=93,33

c) Do stworzenia finalnego rankingu z sezonu wyniki z danych regat mnożone są jeszcze przez multiplikator M (wartość od M=1do M=5). M zależy od liczby wyścigów, które były rozegrane w danych regatach. I tak:
M=1 przy jednym wyścigu
M=2 przy dwóch wyścigach
M=3 przy trzech wyścigach
M=4 przy czterech lub pięciu wyścigach
M=5 od sześciu wyścigów

Łączna wartość M wykorzystanych do wyliczenia punktów z sezonu (wartość sumy wszystkich wykorzystanych do obliczenia sumy punktów multiplikatorów)  nie może przekroczyć 10.  W sytuacji gdy np. zaliczamy sobie do rankingu 111 punktów z imprezy o M=4 mamy ich 444, dodatkowo bierzemy hipotetyczne 110 punktów z imprezy o M=5 mamy ich kolejne 550, ale już gdy weźmiemy następne np. 105 punktów z kolejnej pod względem naszych sukcesów imprezy o M=3 mamy do dodania już tylko 105 punktów, bo łączne M może mieć wartość 10, a 4+5+1=10.  Czyli mamy (444+550+105)/10 = 109,9

4) Każda z imprez ma ustaloną przez Narodowe Związki Klas Hobie i spójną we wszytkich krajach rangę regat (od 1.0 do 1.6). Przykładowo na sezon 2006 ustalono następujące rangi regat PHCA:
Puchar HC, Zalew Zegrzyński, kwiecień, RR = 1.20
Puchar HC, Sopot, Puchar Prezydenta, czerwiec, RR = 1.15
Puchar HC, Sopot, 3 mola, lipiec, RR = 1.25
MP HC , Sopot, sierpień, RR = 1.4
Puchar HC, Sopot, wrzesień, RR = 1.25
Puchar HC, Zalew Zegrzyński, październik, RR = 1.30
Do punktacji wchodzą tylko wyniki z zawodów z oficjalnego kalendarza regatowego PHCA / EHCA / IHCA na dany sezon.

Rangi oraz sposób naliczania punktów daje dużą swobodę wyboru imprez punktowanych, tak więc opłaca się brać udział w jak największej liczbie imprez i walczyć do końca sezonu.

5) Sternicy, którzy w swojej klasie zdobędą największą ilość punktów w rankingu za dany sezon:
a) otrzymują tytuł zdobywcy Pucharu PHCA na zasadach opisanych w zakładce poświęconej rozgrywkom pucharowym (lista RR HO oraz RR HC16)

b) mają prawo skorzystania z przysługujących Polsce pre-kwalifikowanych punktów upoważniającego do startu w Złotej Flocie Hobie na Mistrzostwach Europy  w klasie HC16 (lista RR HC16).

W przypadku gdyby załoga prowadząca na liście rankingowej nie korzystała z zaproszenia do startu w ME na jej miejsce może jechać załoga zajmująca kolejne miejsce na Liście Rankingowej PHCA

6) Załogi, które nie mają przyznanego pre-kwalifikowanego punktu dla najlepszej załogi reprezentującej Polskę aby startować w ME i zakwalifikować się do którejś z flot (Złota, Srebrna lub Brązowa) muszą brać udział w wyścigach eliminacyjnych rozgrywanych w pierwszych dniach ME. (Dotyczy HC 16)

7) Na koniec sezonu będzie miała miejsce optymalizacja wyników, tak aby załogi mogły uzyskać jak najwięcej punktów – czyli nastąpi wybór imprez, z których będą naliczane punkty, tak aby wspomniane wcześniej M nie przekroczyła 10.

8) Na wiosnę każdego sezonu będziemy publikować ostateczne listy rankingowe za sezon poprzedni w klasach HC 16 i HO. W sytuacji gdy wyniki rankingu klasowego będą dawać taką samą ilość punktów  jako lepsza uznana zostanie załoga, która w sezonie wyregaciła większą liczbę załóg.

9) Ranking prowadzony jest osobno dla sterników i załogantów (członków PHCA).